Nowości w bibliotece

Rok szkolny 2009/2010

Dział:

PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE

Książki zakupione w ramach realizacji projektu unijnego „Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny”

 


Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. 4, Warszawa: Wyd. Akademickie Żak, 2004, ISBN 83-89501-19-8.

W słowniku tym znalazły się hasła i biogramy osób związanych z pedagogiką.

 

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, ISBN 978-83-01-15635-0.

Ponad 1000 haseł dotyczących szeroko pojętego wychowania i kształcenia oraz nauk pokrewnych. Ujednolicone znaczenia podstawowych terminów
z zakresu nauk pedagogicznych.

 

powrót